Home Algemeen Algemeen Ambulancezorg gestandaardiseerd? Ambulances overal inzetbaar? Verschillende uitleg aan protocollen.

Ambulancezorg gestandaardiseerd? Ambulances overal inzetbaar? Verschillende uitleg aan protocollen.

1429
1

Via een TIP op ons TIP formulier zijn we gewezen op een aantal zaken die we hier met jullie willen delen;

Met de scholingen voor LPA8 in onze regio nog vers in het geheugen hebben we vorige week op de terugweg naar onze eigen regio een rit uitgevoerd voor een andere regio, omdat wij de geografisch gezien het dichtst bij het inzetadres waren. De melding is door onze eigen MKA aan ook doorgegeven en het betrof een ongeval.

In deze casus hebben we de patiënt, omdat deze verminderd aanspreekbaar was, deze hebben we gefixeerd op een spineboard en naar het traumacentrum in de desbetreffende ambulance regio gebracht. Vanuit daar kwam de opmerking waarom we het nieuwe LPA8 nog niet hanteerden, aldaar uitgelegd dat we een ambulanceteam uit een andere regio waren en dat we pas over enkele weken volgens het nieuwe LPA8 gaan werken. Verontwaardiging alom bij de poortarts deze gaf (in mijn ogen terecht aan) waarom de standaard niet voor heel Nederland gelde en waarom er dan weer afgeweken wordt van een “standaard”.  Hij verwachte dat we de patiënten niet op de wervelplank aanleverde maar op de vacuümmatras, zoals dat in het LPA8 is benoemd en doorgesproken.

Bij het teruglopen naar de ambulance realiseerden we ons dat we nooit de vacuümmatras gaan gebruiken, omdat onze MMA / regio ervoor gekozen heeft om deze niet aan het inventaris toe te voegen, daarom maakte mijn collega de opmerking “dan kunnen we hier dus geen patiënten meer brengen”.

De vraag blijft dan staan waarom er binnen de Nederlandse ambulancezorg de slag om standaardisering wordt gemist met de in gebruik name van LPA8, het inventaris van elke ambulance zou toch uniform moeten zijn? Gelijke handelingsschema’s en middelen?

Een ander protocol waarover we op de terugweg hebben doorgepraat is het protocol 6.2 (regionaal), dit protocol is regionaal vastgesteld in overleg met het PCI centrum, echter is dit in gevallen afwijkend. In onze regio hebben we geen PCI centrum en zijn we aanwezig op twee (eigenlijk drie) PCI centra waar we de patiënten heen brengen, krijgen we nu voor al deze drie PCI centra een ander protocol 6.2 ? Waarom niet gestandaardiseerd, ambulancezorg moet toch voor iedereen hetzelfde zijn en niet afhankelijk van de regio waarin je woont? Vooral het inzetten van ambulances buiten je eigen regio zou hiermee lastiger worden omdat je niet de juiste middelen en medicijnen beschikbaar hebt om volgens de richtlijnen van het traumacentrum en of het PCI centrum te handelen?

Kunnen jullie bovenstaande vragen op ambulanceblog plaatsen en eventueel met reactiemogelijkheid zodat we kunnen zien hoe andere collega’s en diensten in het land hier mee om gaan?

 

 

Vorig artikelSociale media en je werk als ambulanceprofessional
Volgend artikelSystem Strobel als SAMU ambulance, brancard op centrale positie
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.

1 REACTIE

  1. Ik kan me de reactie en vragen die deze situatie oproept goed voorstellen,ik werk als detacheringskracht en kom zodoende bij veel verschillende RAV’S in verschillende regio’s,ik wordt alleen maar geconfronteerd met regionale afspraken/toevoegingen en andere medicatie/middelen die er in andere regio’s weer niet gelden.
    Deze veranderingen/toevoegingen zijn mij ook niet altijd duidelijk, alhoewel ik er wel een gedachte bij heb waarom deze zaken blijkbaar gebeuren.
    Vanuit ons bedrijf proberen we ons zo goed mogelijk voor te bereiden als we naar een bepaalde regio worden uitgezonden,door de daar geldende protocollen/afspraken door te nemen,welke bij ons bedrijf bekend zijn.
    Ik heb de indruk dat er ook straks met LPA8 weer verschillen per regio zullen zijn.

    met vriendelijke groet.

Comments are closed.