Home Algemeen Ambulancezorg Brabant-Zuidoost start pilot met babylance

Ambulancezorg Brabant-Zuidoost start pilot met babylance

6003
0

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant- Zuidoost heeft, na maanden onderzoek en ontwikkeling, begin dit jaar de babylance in gebruik genomen. Dit is een speciaal ingerichte ambulance voor het vervoer van te vroeg geboren of zieke pasgeboren baby’s. De babylance vervoert deze baby’s van en naar de afdeling Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Maxima Medisch Centrum Veldhoven. In eerste instantie gaat het om een pilot van een jaar.

Het vervoer van te vroeg of zieke pasgeboren baby’s in een couveuse neemt ieder jaar toe. Tot nu toe werd hiervoor gebruik gemaakt van de bestaande ALS- ambulances. Maar de babylance is beter uitgerust om aan de behoefte van de patiënt en begeleidend personeel te voldoen. Bovendien wordt de capaciteit van de ALS-ambulances voor spoedvervoer verminderd door inzet voor couveuse vervoer.

Bezetting en paraatheid
Uit onderzoek van de RAV Brabant- Zuidoost is gebleken dat de meeste ritten plaats vinden op weekdagen (85%) waarvan 72% op weekdagen tussen 08:00 – 17:00. 70% van het vervoer concentreert zicht tussen 09:00 – 14:00. Mede daardoor heeft de RAV Brabant- Zuidoost na uitvoerig onderzoek besloten om ten tijde van de pilot met NICU-chauffeurs te werken, deze hebben dienst op weekdagen van 8-16. Deze diensttijden zijn in overleg met alle betrokken partijen (NICU, MKA, rijdienst) vastgesteld. De diensten worden door vooraf aangestelde ambulancechauffeurs van RAV Brabant- Zuidoost ingevuld. De NICU-chauffeurs werken ten tijde van de pilot afwisselend babylancediensten en reguliere diensten. De NICU-chauffeurs zijn de experts op het gebied van couveuse transport, ze hebben een specifieke scholing gevolgd en werken actief mee in de verdere ontwikkeling daarvan. Daarnaast hebben de NICU-chauffeurs extra aandacht besteed aan het rijtechnische aspect, de NICU-chauffeurs gaan binnenkort samen met de KMAR het rijden onder politiebegeleiding trainen. We hebben super enthousiaste en gedreven NICU-chauffeurs, deze hebben nu al gezorgd voor een verbetering van enkele processen.

Buiten kantoortijd stapt het team van de ALS-wagen over op de babylance. De eventuele “verloren tijd” van het overstappen wordt weer gewonnen doordat het babylance voertuig kant en klaar is voor het vertrek met een couveuse brancard.

Vanaf de brandweerkazerne in Veldhoven, waar de babylance is gestationeerd kan binnen enkele minuten naar het MMC-V worden gereden. De aanmeldingsprocedure is herzien en geborgd middels een aanmeldstructuur. Op het moment dat het bij het verwijzende ziekenhuis bekend is dat ze een ambulancerit nodig hebben wordt direct de MKA gebeld en de te verwachten tijd doorgegeven dat het NICU-team klaar staat in de ambulancehal.

Samenwerking
De babylance is in samenwerking met het MMC-V tot stand gekomen. Het MMC-V heeft een NICU afdeling, als er vanuit die afdeling een overplaatsing is naar een ziekenhuis buiten de regio zal de babylance deze rijden. Het halen is beperkt binnen de regio van het MMC-V, deze is groter als de regio van RAV Brabant-Zuidoost.

Binnen het project neonataal transport is het gehele couveuse vervoer en alles wat daarbij komt kijken herzien en aangepast naar de allernieuwste richtlijnen. Er volgt voor de gehele rijdienst een scholing waar alle zaken met betrekking tot de babylance aan bod komen, van gebruik couveuse brancard tot ergo, van vakinhoudelijke scholing tot processen.

Babylance-5301 Babylance-5391

Foto’s: © Fotoburo Eindhoven | Jean Pierre Reijnen

Vorig artikelZelforganisatie bij de ambulancepost in Gulpen
Volgend artikelVoorlopige gunning meldkamertafel
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.