Home Algemeen Algemeen Ambulancezorg 2016 “volop in beweging”

Ambulancezorg 2016 “volop in beweging”

835
0

In mij artikel van vorige week, schreef ik o.a. dat de ambulancezorg ook dit jaar weer volop in beweging is. Als ik geen fulltime baan zou hebben, kan ik nog veel meer artikelen schrijven over mijn dagelijkse ervaringen vanuit de huidige dynamische ambulancezorg. Afgelopen week sprak ik een collega vanuit het ziekenhuis die mijn artikelen vanuit het Blog ook op de voet volgt. Zijn reactie was o.a., er gaat inderdaad geen week voorbij, of er is wel weer iets  vanuit jullie sector te melden.  Ten opzichte van mijn beginjaren dat ik in de branche begon, is deze sector enorm in beweging en profileert zicht op een professionele en dynamische wijze.

Neem nou bv het verzorgen van rijtrainingen aan ambulancechauffeurs en anderen vanuit de sector die een voorrangsvoertuig besturen zoals, Rapid responders en OVDG functionarissen. Tegenwoordig bestaat hun training uit meer dan een dagje trainen in een voorrangsvoertuig.  Naast de academie voor ambulancezorg, mogen tegenwoordig ook RAV-en rijtraining verzorgen aan eigen medewerkers, wanneer de instructeurs en de voertuigen voldoen aan de eis die gesteld is door het ministerie. Na een proefperiode van twee jaar heeft het ministerie zijn goedkeuring aan de RAV en gegeven om deze ook in eigen beheer te mogen verzorgen.

Instructeurs die deze rijtraining mogen geven dienen te beschikken over de volgende competenties, WRM certificaat en de OGS + pas , gecertificeerd door het IBKI.  Door dat deze training worden gegeven door instructeurs die zelf dagelijks vanuit hun professie een voorrangsvoertuig besturen, sluit deze rijtraining veel meer aan op de behoefte van de medewerker.

En hoe is de huidige stand van zaken omtrent de Bachelor Medisch Hulpverlener?  Sinds vorig jaar is er vanuit AZN een werkgroep samengesteld. Vanuit verschillende RAV en zijn vertegenwoordigers actief. Deze werkgroep onderzoekt o.a. mogelijkheden om via een trainee traject de BMH te positioneren binnen onze sector. Verschillende RAV-en hebben op eigen initiatief al een soort trainee traject  gestart. Deze ervaringen worden gedeeld in de landelijke werkgroep vanuit AZN.  Nadat er meer duidelijkheid is gekomen vanuit de minister om deze nieuwe beroepsgroep om de nemen in een tijdelijk wet BIG, zijn instellingen bereid te kijken naar een mogelijke invulling van deze zeer gemotiveerde studenten, waarvan de eersten inmiddels al zijn afgestudeerd. Ik weet ik dat er een aantal inmiddels al aan de slag zijn op een SEH of binnen de afdeling anesthesie van een ziekenhuis. Voor positionering binnen onze sector zal eerst gekeken moeten worden, hoe wij deze nieuwe collega’s gaan noemen. Binnen onze sector CAO kennen wij maar drie functies: Ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg. Gaan we dan toch weer terug naar de jaren 70, waar “ambulancebegeleiders niet verpleegkundige” nog actief waren binnen verschillende, veelal particuliere, ambulancediensten in ons land. We wachten met spanning de ontwikkelingen af en vanuit mijn afvaardiging in de landelijke werkgroep zal ik jullie hiervan op de hoogte houden.

Dan wordt er op 7 april as nog de landelijke ambulance challenge georganiseerd vanuit de ambulanceacademie. Wanneer je naar deze link gaat kun je zien welke RAV-en hieraan meedoen dit jaar. Naast ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs kunnen ook zorgambulancebegeleiders en verpleegkundig centralisten meedoen aan deze challange.

Rapport “toekomstbestendige beroepen in de verpleging & verzorging”

Een zeer interessant artikel over de verandering in de verpleegkundige & verzorgende beroepen. Wat gaat er allemaal veranderen, wat heeft dat voor consequenties voor de zittende groep. Wat zijn mogelijkheden??? In dit rapport kunt u hierop een antwoord vinden.

 

Vorig artikelHaaglanden: Wordt burgerhulpverlener als zorgprofessional!
Volgend artikelProject Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV) gestart
Reggie Diets
Ik ben werkzaam bij een middel grote ambulanceorganisatie in het land als Regionaal Opleidingscoördinator Ambulancezorg en als Officier van Dienst Geneeskundig en Algemeen Commandant Geneeskundig zorg bij de GHOR. Naast deze functie heb ik sinds 1997 een aanstelling als docent-onderzoeker bij de faculteit geneeskunde van het universitair medisch centrum Utrecht.