Home Algemeen Algemeen Ambulancezorg 2.0 deel 2

Ambulancezorg 2.0 deel 2

893
0

Ambulancezorg 2.0, dat is de titel van deze reeks, ambulancezorg 2.0 of misschien zelfs al ambulancezorg 2.1, kortom ambulancezorg nieuwe stijl #azns

Wat bedoelen we met ambulancezorg 2.0 gaat er wat veranderen op straat? Gaan we anders patiënten helpen? Gaan we andere zorg beiden? Gaan we ons anders gedragen? Nee, nee en NEE, met ambulancezorg 2.0 kijken wij vanuit onze visie naar de ambulancezorg zoals die in onze ogen er uit moet komen te zien.

Ambulancezorg 2.0 schut je niet even zo uit de mouw, je moet research doen en de haalbaarheid in het oog proberen te houden. Ambulancezorg 2.0 moet je ook zien als een volwaardige vervanger van de huidige ambulancezorg en is iets waar we nu allemaal nog verschillend over denken maar uiteraard een visie achter zit, het is een ideaal beeld, maar zeker geen beeld wat buiten bereik is.

Ambulancezorg herverdelen, de vier mogelijkheden volgens AZN en VWS

De afgelopen maand zijn we met de redactie van ambulanceblog aan het schrijven geweest aan deel 2 van ambulancezorg 2.0, echter de publicatie van de commissiebrief aan de Tweede Kamer heeft ons doen besluiten om deel 2 deels te herschrijven en enkele onderwerpen op te schuiven naar deel 3.

In deze commissiebrief staat te lezen: De afgelopen periode is in overleg met Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bezien wat de lopende ontwikkelingen in de (acute) zorg betekenen voor de ambulancezorg, of dat gevolgen zou moeten hebben voor de ordeningswetgeving en hoe één en ander te passen valt binnen de Europese regelgeving. Het ministerie is hierover nog in overleg met genoemde partijen.

De minister praat daarna in vier mogelijke scenario’s, dat er verandering aanstaande is, dat is inmiddels duidelijk.

De diversiteit in de scenario’s laat zien dat er nog vele mogelijkheden zijn om de Nederlandse Ambulancezorg op een andere manier vorm te geven.

Geen behoefte aan schaalvergroting

Volgens de “ambulancesector” en de “zorgverzekeraars” bestaat er geen behoefte aan schaalvergroting. Iets wat ons wat onwennig overkomt, houden we dan 25 “onafhankelijke RAV-en” in stand die allemaal zelf bezig zijn met het “beste” te bieden zonder van elkaar te leren of elkaar in de kaarten te laten kijken? Er zijn “slechts” 5500 medewerkers bezig met ambulancezorg, dat moet toch efficiënter kunnen?

Er wordt gepraat over vier scenario’s, scenario 1 slaan we voor nu over, hier komen we in een ander deel op terug, we gaan direct door naar scenario 2.

Scenario 2

Met de aanbesteding aanstaande probeerd iedere ambulancedienst zich te profileren, misschien is het juist wel een idee om over te gaan tot schaalvergroting en mogelijk ook weer terug te gaan naar het publieke domein. Iets waarin in dit scenario door de minister een beeld wordt gegeven.

Wij willen hierin nog iets verder gaan, niet de visie vanuit de bestuurders en zorgverzekeraars maar vanuit de medewerkers die elke dag actief zijn in de ambulancezorg.

Stel je eens voor dat de ambulancezorg weer vanuit het publieke domein plaatsvind, welke voordelen zou dat kunnen hebben?

 • Eenmalige afspraken met zorgverzekeraar
  • Niet zoals het tot nu toe gebruikelijk is elke keer apart met een zorgverzekeraar onderhandelen, de zorgverzekeraar heeft nu veel zeggenschap over paraatheid, huisvesting en secundair beleid. Wanneer dit in één keer landelijk wordt geregeld kunnen er landelijke afspraken, speerpunten en beleid worden gemaakt en gaat er niet onnodig veel tijd (FTE’s) verloren om te moeten onderhandelen met de zorgverzekeraars
 • Facilitaire ondersteuning
  • Er kan in een grotere schaal faciliterend worden opgetreden, denk aan de grotere schaal voor bijvoorbeeld inkoop ambulances, materialen, brandstof enz. Door deze op een andere manier en misschien wel in samenwerking met veiligheidsregio’s  / GGD-en samen te voegen kan er veel op financiën worden bespaard, dit kan dan elders weer gebruikt worden. En het zou veel besparing kunnen opleveren in FTE’s en uren voor werkgroepen. Denk hierbij aan doorontwikkeling ambulances, materialen en kleding.
 • Personeelsbeleid
  • Zeer belangrijk zeker in deze tijd van de CAO problematiek is ambulancezorg in het publieke domein, het personeelsbeleid in het publieke domein kan er op toegespitst zijn om op een andere manier personeelsbeleid uit te voeren, denk hierbij aan loopbaanbeleid. Door de ambulancezorg in het publieke domein te borgen is het voor medewerkers makkelijker als ze de leeftijd bereiken waarop ze aanspraak willen maken op een vaste vrije dag, korte of juist langere diensten en of eventueel doorstroming dit binnen het publieke domein te kunnen realiseren.
 • Huisvesting / spreiding
  • Door de ambulancezorg in het publieke domein weg te zetten kan er beter worden ingespeeld op de spreiding en paraatheid van de ambulances. Er kan bijvoorbeeld een ambulance worden ondergebracht in een bestaand gebouw van bijvoorbeeld de brandweer / overheid als daar (tijdelijke) behoefte aan is. Ook kan de spreiding een betere voortgang krijgen omdat er niet meer in RAV grenzen gedacht moet worden.

Het heeft niet alleen maar voordelen, er zijn ook nadelen door de ambulancezorg beter te stroomlijnen zullen er voornamelijk in de ondersteunende functies FTE’s verloren gaan. Het is natuurlijk niet mogelijk om zoals nu het geval is, 25 facilitaire diensten draaiende te houden. Maar door een efficiëntere aanpak zal er budget overblijven voor meer innovatie en duurzame oplossingen.

Doen we dit nu ook al niet?

Realiserende toen we de bovenstaande tekst nogmaals aan het doornemen waren of we het bovenstaande nu ook al niet doen; Ja, dat doen we, we hebben immers vele samenwerkingsverbanden binnen de ambulancezorg, denk aan Ambulance Zorg Nederland, Ambulance Academie en Axira. Eigenlijk allemaal voorbeelden dat we wel aan schaalvergroting willen doen; we willen het immers niet alleen doen, maar dan zonder de gevolgen om zelf het zeggenschap te verliezen en misschien is dat wel het punt.

We hebben als ambulanceblog afgesproken om niet op de CAO onderhandelingen in te gaan, maar als we die schaalvergroting realiseren en we de ambulancezorg in het publieke domein plaatsen dan wordt er jaarlijks veel geld bespaard, geld dat gebruikt kan worden voor innovatie, ouderenbeleid en binnen een goede CAO weggezet kunnen worden.

Terug naar af?

Gaan we met de ambulancezorg in een publiek domein terug naar af? Ja we gaan terug naar af, vroeger was de BB (bescherming bevolking) het grote voorbeeld van een organisatie borgen in het publieke domein. Na het opheffen van de BB en tegelijkertijd het regionaliseren van de brandweer, was het heel normaal dat de overheid garant stond voor goede zorg bij rampen. Zo is in veel gevallen de ambulancezorg ook vanuit de GGD aangestuurd, gevolgd door de GHOR.

Waarom zijn destijds de GGD-en gestopt met het aanbieden van ambulancezorg? Dat is volgens onze informatie alleen maar een financiële kwestie geweest, particuliere ondernemingen konden het goedkoper “regelen”.  Wat zou dan ons NU weer tegenhouden om de ambulancezorg weer te borgen in het publieke domein als blijkt dat het goedkoper en efficiënter kan dan de huidige situatie?

 

Binnenkort deel 3 in onze serie ambulancezorg 2.0

Vorig artikelVeiligheidsbeleid RAV Brabant Midden-West-Noord
Volgend artikelFerno presenteert “Ferno iNTRAXX”
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.