Home Algemeen Algemeen Ambulancezorg 2.0 deel 1

Ambulancezorg 2.0 deel 1

929
0

Ambulancezorg 2.0, dat is de titel van dit item, ambulancezorg 2.0 of misschien zelfs al ambulancezorg 2.1, kortom ambulancezorg nieuwe stijl #azns

Wat bedoelen we met ambulancezorg 2.0 gaat er wat veranderen op straat? Gaan we anders patiënten helpen? Gaan we andere zorg beiden? Gaan we ons anders gedragen? Nee, nee en NEE, met ambulancezorg 2.0 kijken wij vanuit onze visie naar de ambulancezorg zoals die in onze ogen er uit moet komen te zien.

Ambulancezorg 2.0 schut je niet even zo uit de mouw, je moet research doen en de haalbaarheid in het oog proberen te houden. Ambulancezorg 2.0 moet je ook zien als een volwaardige vervanger van de huidige ambulancezorg en is iets waar we nu allemaal nog verschillend over denken maar uiteraard een visie achter zit, het is een ideaal beeld, maar zeker geen beeld wat buiten bereik is.

Hoe is de ambulancezorg nu georganiseerd

De ambulancezorg is per regio georganiseerd. In elke regio zijn er 1 of meer ambulancediensten met een vergunning voor ambulancevervoer.

Op dit moment hebben we verschillende aanbieders die ambulancezorg leveren, soms meerdere in één regio, soms bedrijven die de ambulancezorg in meerdere regio’s aanbieden.  Ambulancezorg in Nederland is zoals in de onderstaande tabel te zien is groeiende, tussen 2008 en 2012 zit een toename van 3000 ritten, maar als we verder kijken naar de cijfers dan zien we dat de overige arbeidsplaatsen in dezelfde periode is toegenomen met 149 medewerkers.

Er zijn 23 aanbieders actief, 23 aanbieders waarvan enkele een gevormd worden door een samenwerking van meerdere bedrijven, neem bijvoorbeeld RAV Fryslan, waar Kijlstra en Ambulancezorg Fryslan actief zijn. Ook is bijvoorbeeld Witte Kruis ambulancezorg in meerdere regio’s actief.

cijfers-AZN

Ambulancediensten regelen alles zelf, er is op een enkele coöperatie na bijna geen samenwerking tussen de verschillende regio’s, met de aanbesteding van 2018 in zicht is men bang om samenwerking aan te gaan met anderen om zo niet direct alle kaarten of tafel te moeten leggen.

Nieuwe wet ambulancezorg

In 2018 zou de nieuwe wet ambulancezorg in werking moeten treden, deze wet is deels gevormd, binnen deze wet wordt geen rekening gehouden met schaalvergroting en ambulancezorg 2.0, waar mogelijk bieden deze items een ander licht op huidige ambulancezorg, we zien bijvoorbeeld de schaalvergroting met de invoer van de nationale politie en bij de brandweer waar deze steeds vaker bovenregionaal werkt en specialisaties landelijke aanpak geniet.

De nieuwe wet ambulancezorg is gebaseerd om de stand van zaken zoals er in 2008 tegen de ambulancezorg werd aangekeken, de verwachtingen zijn nu immers anders, we zien over het algemeen een toename van het aantal ritten door de vergrijzing en we hebben te maken met zorgverzekeraars waarmee ambulancediensten individueel moeten onderhandelen over de vergoedingen om ambulancezorg aan te kunnen bieden, het is goed mogelijk dat dit individuele onderhandelen lijd tot verschillen binnen de Nederlandse ambulancezorg.

In de volgende items komen we terug en schetsen we daarin het meest ideale beeld zoals het in onze visie zou moeten zijn.

Vorig artikelFalck vanaf juni 2015 actief in de Nederlandse zorgsector
Volgend artikelPlan van eisen ambulancekleding
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.