Home Algemeen Algemeen Ambulances gevraagd voor oefening regio Haaglanden

Ambulances gevraagd voor oefening regio Haaglanden

1850
0

Het landelijke Grootschalige Geneeskundig Bijstands (GGB) model is in de meeste regio’s sinds januari geïmplementeerd. In dit kader hebben er in oktober/november 2015 binnen Haaglanden, de noordelijke provincies en Noord-Oost Gelderland drie GGB Systeemoefeningen plaatsgevonden.

Het doel tijdens deze systeemtest was de interactie tussen de verschillende samenwerkende partijen in de witte kolom en de leidraad GGB te toetsen.

De ervaringen en leerpunten behaald uit deze systeemtesten zijn verwerkt in de uiteindelijke versie leidraad GGB.

Binnen de diverse regio’s in Nederland is er de afgelopen maanden hard gewerkt om de leidraad GGB te implementeren. Voor een gedegen OTO traject is er aan de voorkant een landelijke e-learning ontwikkeld door AZN en aan de sector aangeboden. Deze heeft in de regio’s een praktische vertaling gehad.

Haaglanden heeft een praktische vertaalslag van het OTO traject gemaakt. Het ROCAH (Regionaal Opleidings Centrum Ambulancezorg Haaglanden) heeft deze scholing in nauwe samenwerking met de GHOR Haaglanden opgezet, uitgedacht en verzorgd. Doelgroepen waren ambulancechauffeurs, ambulanceverpleegkundigen, MKA centralisten en de OVDG-en van de RAV Haaglanden.

Het ROCAH valt onder de RAV Haaglanden. Van de twaalf trainers die bij ROCAH werkzaam zijn hebben er vier samen met de ROC en de GHOR Haaglanden zich verdiept in de leidraad GGB. Aan de hand van dit model is een scholing opgeschaalde zorg ontwikkeld. Naast de ontwikkeling hebben de vier trainers samen met de GHOR en ROC de lesdag meer dan 25 keer verzorgd.

De scholing begon uit een stuk bewustwording over chaos die er rond een rampsituatie onvermijdelijk aanwezig is en de noodzaak daar structuur in proberen aan te brengen. Zaken zoals verantwoordelijkheden, hiërarchie en nakomen van afspraken kwamen daar aan bod. Verder werden er in de ochtend workshops gegeven met uitleg over de verschillende taakverantwoordelijken binnen de GGB structuur. In de middag volgde een uitleg over het C2000 en het nieuwe verbindingsschema met daarin een METHANE oefening. Verder bestond vooral een groot gedeelte in de middag uit het virtueel oefenen van een grootschalig incident met behulp van het software programma ISEE. Oefendoelen hierbij waren de communicatie, uitvoering van de verschillende taakverantwoordelijkheden, het maken van  koppelvlakken in een multidisciplinaire samenwerking en het proces GGB.

Vanuit collegiale uitwisseling is Brabant Midden-West-Noord (MWN) komen kijken naar de scholing. In het kader van een train de trainer traject hebben de trainers van Brabant MWN deze scholing gevolgd. Brabant MWN zal deze scholing binnenkort gaan uitrollen.

Binnen de regio Haaglanden bestond het OTO traject  uit informatievoorziening, de systeemoefening GGB, de e-learning GGB en een praktische scholing opgeschaalde zorg. Om deze cyclus te voltooien hebben wij binnen de RAV Haaglanden samen met GHOR Haaglanden en het NRK op 8 oktober 2016 een grootschalig oefening GGB ontwikkeld. Deze oefening moet gaan uitwijzen of hetgeen wat in de planvorming is uitgedacht, en met behulp van het bovengenoemde OTO traject is geschoold, in de praktijk ook daadwerkelijk werkt.

De oefening zal een ‘Witte keten’ uitgangspunt hebben. Hij is ontwikkeld met behulp van de ketenpartners zoals de politie, gemeente, ziekenhuizen, huisartsen en brandweer. De oefening heeft een multidisciplinair karakter.

Een oefening van dit formaat is niet mogelijk met alleen maar ambulances vanuit de regio Haaglanden. Hiervoor hebben wij collegiale ondersteuning vanuit onze landelijke collega regio’s nodig.  Naast ambulances van de RAV Haaglanden zelf hebben de RAV-en Midden-West-Noord Brabant, Utrecht en Zuid-Limburg al ambulances toegezegd. Uitzendorganisatie Excellus is ook aanwezig met Ambulance chauffeurs en verpleegkundigen om mee te oefenen.

Wij willen andere RAV-en dan ook nog een keer vragen om te kijken naar mogelijkheden om ambulances te laten deelnemen. Als er interesse hiervoor is, vraag bij je RAV naar de mogelijkheden. Iedere RAV heeft informatie over deze oefening gehad. Voor deze oefening is accreditatie aangevraagd.

Voor verdere informatie kan je terecht bij de ROC van de RAV Haaglanden, Mark-Jan Videler, mjvideler@wittekruis.nl

Vorig artikelReportage: Unterwegs mit der Air-Glaciers
Volgend artikelUitkomsten kleding enquete AZN
ROCAH
Het Regionaal Opleidings Centrum Ambulancezorg Haaglanden (ROCAH) verzorgt de bij- en nascholingen binnen de RAV Haaglanden en de Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden . De RAV Haaglanden bestaat uit de diensten Ambulancezorg Zoetermeer, GGD Haaglanden en het Witte Kruis.