Home Algemeen Algemeen Ambulances en gebruik busbaan

Ambulances en gebruik busbaan

2321
0

Er blijft veel onduidelijkheid bestaan over het gebruik van de busbaan door ambulances, gisteren is er een artikel in het Eindhovens dagblad verschenen over het weigeren door de gemeente Eindhoven van een lokaal benodigde vergunning voor het gebruik hiervan.

Hieraan hebben we op dit portal al eerder aandacht besteed, echter is het nog niet tot een eenduidige instelling van de lokale, regionale en landelijke overheden gekomen.

Op 2 november 2011 is er een motie ingediend waaronder andere de volgende tekst in stond te lezen;

Overwegende, dat het voorkomt dat taxichauffeurs en andere vervoerders ontheffingen krijgen om busbanen te gebruiken op plaatsen waar de ambulance deze ontheffing niet krijgt;

Overwegende, dat de Nederlandse overheid bestuurders van ambulances niet moet hinderen bij de uitvoering van hun werk en dit ook duidelijk en ondubbelzinnig moet uitdragen;

Verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat ambulances in Nederland kunnen rijden en stilstaan waar de bestuurder dit noodzakelijk acht (dus ook op een busbaan) indien dit bevorderlijk is voor bijvoorbeeld betere ambulancespreiding of comfortabeler vervoer van patiënten.

Iets waar bij als ambulancehulpverleners en natuurlijk niet te vergeten onze patiënten erg blij mee waren, omdat het immers aangeeft dat we door de overheid worden “gefaciliteerd” om ons werk op een zo goed mogelijk manier te doen, waar dan ook in Nederland.

Wij rijden (zoals misschien de lokale en regionale overheden niet weten) met onze ambulances door heel Nederland, dus een ambulance uit Amsterdam zou ook ontheffing voor de busbaan en Den Haag moeten hebben en een ambulance uit Emmen ook in Groningen…..

 

Er is duidelijkheid gegeven….

In de beantwoording van de motie van 11 november 2011, die uiteindelijk op 8 november 2012 kwam staat het volgende te lezen;

Ik heb gezocht naar een wijze van uitvoering van de motie die eenvoudig is te realiseren. Uiteindelijk is gebleken dat hiervoor geen aanpassing van de regelgeving nodig is.
De huidige regeling Optische en Geluidssignalen stelt dat hulpverleningsdiensten, in het geval van voor de mens levensbedreigende situaties, gebruik maken van optische en geluidssignalen. In dat geval mogen zij volgens art.91 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) afwijken van de voorschriften van het RVV voor zover de uitoefening van hun taak dit vereist. Dit betekent ondermeer dat van vluchtstroken en busbanen gebruik mag worden gemaakt.

De levensbedreigende situatie waarover in de regeling wordt gesproken is niet alleen van toepassing op de patiënt in de ambulance, maar ook op een mogelijk toekomstige patiënt. Wanneer, met andere woorden, als gevolg van congestie op de weg een ambulance vast komt te staan is deze niet inzetbaar voor een andere patiënt/incident en kan dit mogelijk leiden tot een levensbedreigende situatie. In dat geval kunnen ambulances die bezig zijn met een besteld-vervoerrit (B-rit) worden opgeschaald naar een spoedrit (A-rit), om zo te voorkomen dat de hulpverlening niet meer adequaat op een inkomende spoedmelding kan reageren. Het verzoek tot opschaling dient, zoals nu ook gebruikelijk, door de meldkamer te worden goedgekeurd.

Mijn collega van VWS zal Ambulancezorg Nederland over bovenstaande informeren.

Hieruit kunnen we opmaken dat een lokale of regionale vergunning niet nodig is om gebruik te mogen maken van de busbanen waar dan ook in Nederland. En als wij als ambulancehulpverlener het nodig achten om ons over de busbaan te verplaatsen, zou dit volgende de minister overal zijn toegestaan, geen beperkingen mits de meldkamer wordt geïnformeerd.

De ophef over het dus niet meer zich op de busbaan te mogen verplaatsen lijkt dus niet meer dan een “storm in een glas water”, waarom gemeenten het nodig achten om vergunning aan te moeten vragen om gebruik te “mogen” maken van de busbanen door ambulances is ons niet duidelijk.

Nogmaals in de bovenstaande beantwoording van de minister hebben we die toestemming niet nodig, misschien zou er een duidelijker communicatie op gang geholpen moeten worden richting de lokale en regionale overheden, hetgeen de minister op 8 november 2012 heeft geschreven.

Oproep; beste lokale, regionale en landelijke overheden, laat ons als ambulancehulpverleners zo goed mogelijk ons werk doen, het indien noodzakelijk gebruik maken van de busbaan hoort daar ook bij.

Vorig artikelVeilig vervoer van kinderen
Volgend artikelMeldkamer Noord-Nederland scoort 8 in publieksonderzoek
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.