Home Algemeen Algemeen Ambulancekleding: De stemmen worden geteld.

Ambulancekleding: De stemmen worden geteld.

1351
0

Waarschijnlijk heeft iedereen werkzaam in de ambulancesector de drie kledingontwerpen inmiddels wel gezien. Iedereen is door zijn of haar RAV in de gelegenheid gesteld om de voorkeur qua kleding uit te spreken. Ook zijn er bijeenkomsten gehouden waarin leden van de klankbordgroep toelichting hebben gegeven op het ontwerp.

De drie lijnen zijn over de gehele linie goed ontvangen. Een aantal termen die de revue passeerden zijn ‘fris’, ‘modern’, ‘vernieuwend’, ‘professioneel’ en ‘onderscheidend’. Een opsteker! Natuurlijk waren er ook andere geluiden. Dat was ook te verwachten. Over smaak valt immers niet te twisten. En een pak ontwerpen dat 5700 mensen mooi vinden, is een utopie. De inspiratie voor de ontwerpen is in elk geval niet uit de lucht komen vallen. Karin Slegers heeft geprobeerd zoveel mogelijk input van ambulancehulpverleners terug te laten komen. Wij zijn van mening dat zij daar in geslaagd is.

De kledingontwerpen gaven ook aanleiding voor vragen. Om iedereen in de sector te informeren over deze vragen en natuurlijk over de antwoorden daarop, hebben we tijdens het kerstreces een zogenaamde ‘Q&A’ (Questions & Answers) opgesteld. Voor de volledigheid: een Q&A is een overzicht met daarop ‘veel gestelde vragen en antwoorden’. De Q&A is vervolgens verstuurd aan alle RAV’s en gedeeld met medewerkers.

Ook afgelopen week zijn er vragen bij AZN binnen komen, deze proberen wij steeds zo snel mogelijk te beantwoorden. Het valt ons op dat de vragen die nu binnen druppelen vooral gaan over ‘de arbotechnische kant’ van de kledingstoffen. Denk daarbij aan vragen over het beschermen van professionals tegen lichaamsvloeistoffen, de zichtbaarheid, het vlamvertragend maken van kledingartikelen en bescherming tegen steken en snijden. Deze onderwerpen hebben de aandacht en worden bij de kop gepakt na de keuze van het ontwerp.

Stemmen tellen

Na vandaag worden de scores op de rankingformulieren geteld door AZN en IFV. Hieruit zal blijken welk kledingontwerp ‘de meeste stemmen’ heeft gekregen van de RAV’s. Het kledingontwerp dat door RAV’s het vaakst op nummer 1 is gezet, wordt aangemerkt als ‘het winnende ontwerp’. Vervolgens wordt dit kledingontwerp op

30 januari a.s., namens de RAV’s, als advies voorgelegd aan de Stuurgroep Kleding. Wij vragen de Stuurgroep om in te stemmen met dit advies. Anders gezegd: de Stuurgroep wordt gevraagd om de keuze van de RAV’s in te willigen.

We gaan ervanuit dat er een heldere keuze voor een van de ontwerpen komt op basis van de rankingformulieren. Als dit onverhoopt niet zo is, komen de Stuurgroep Kleding en Klankbordgroep Kleding in februari bij elkaar voor een extra bijeenkomst. Tijdens dit overleg kunnen zij samen, in overleg met elkaar, eventuele knopen doorhakken.

Het blijft dus nog even spannend…!

Na de definitieve keuze voor een van de ontwerpen, volgt de aanbesteding van de kleding. Er is gekozen voor ‘een aanbesteding met voorselectie’ van 5 kledingbedrijven. De reden hiervoor is dat er veel inschrijvers worden verwacht. Als er minimaal 15 RAV’s meedoen aan de gezamenlijke inkoop, wordt er voor die RAV’s centraal aanbesteed door AZN. Op dit moment wordt bij alle RAV’s geïnventariseerd of ze hieraan mee willen doen. De uitgangspunten van de gezamenlijke aanbesteding worden in eerste instantie besproken met de Facilitair Managers. Daarna zullen de adviezen die uit dit overleg voortkomen naar de Stuurgroep Kleding en het Bestuur AZN gaan. Indien het minimum aantal van 15 deelnemende RAV’s niet gehaald wordt, zullen de ontwerpen worden neergelegd in zogenaamde ´technische eisen´. Deze technische eisen dienen dan als uitgangspunt voor de RAV’s die hun eigen inkoop blijven doen. Deze eisen zijn overigens wel bindend, omdat het gekozen kledingontwerp beschermd is.

Hoe verder

Nadat de definitieve keuze voor een van de ontwerpen duidelijk is èn bij AZN bekend is welke RAV’s meedoen aan de (gedeeltelijke) gezamenlijke inkoop van de kleding, wordt een verdere planning opgesteld.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van wat komen gaat. Heb je tot die tijd vragen, stel ze dan aan je collega die namens jouw RAV zitting heeft in de Klankbordgroep Kleding.

bron: AZN

 

 

Vorig artikelDieseldampen in de ambulance garage? Het vervolg!
Volgend artikelAmbulance & Stress….
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.