Home Algemeen Algemeen Ambulance zonder bereik…

Ambulance zonder bereik…

1471
0

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de digitale ambulancezorg, met de komst van een “eigen” communicatienetwerk C2000 is alle analoge communicatie apparatuur vervangen.

Niet alleen C2000 maar ook de komst van digitale kaarten met inzet informatie, mobiele telefoon en het digitale ritformulier heeft de ambulancezorg gedigitaliseerd.

C2000, GSM, navigatie en het digitale ritformulier zijn middelen waarmee we ons werk nog beter kunnen doen en vastleggen, maar zonder deze middelen kunnen we wel ambulancezorg verlenen, echter wat nu te doen als deze apparatuur uitvalt, wij hebben een opsomming gemaakt…

Bij uitval of gedeeltelijk uitval van C2000 is het gebruikelijk om terug te vallen op de GSM telefoon, maar als de GSM telefoon uitvalt?

Het voorhanden hebben van een “telefoonlijst” waarop vanaf een “vaste” telefoon de MKA en SEH’s van ziekenhuizen kunnen worden gebeld.

Als ons navigatiesysteem uitvalt?

Elke ambulance uitrusten met up-to-date  kaarten op straatnaam niveau van de eigen en naburige regio’s.

Als ons digitale ritformulier uitvalt?

Elke ambulance uitrusten met een aantal “oude” ritformulieren die zo nodig gebruikt kunnen worden bij uitval van de computer / tablet.

Met een aantal simpele voorbereidingen / voorzorgmaatregelen en een document waarin omschreven staat hoe te handelen bij deze problemen kunnen we voorkomen dat het primaire proces in gevaar komt bij uitval van technische ondersteuningsmiddelen, het samenstellen van een documententas met kaartmateriaal voor in de ambulance zou een oplossing kunnen zijn.

Door dit te bespreken en te oefenen, kunnen we altijd terugvallen op een scenario waarin we prima in staat zijn ambulancezorg te verlenen, maar waarbij enige aanpassing zal moeten zijn in het geven van een vooraankondiging / documenteren van de hulpverlening.

Vorig artikelWeinmann Medumat Standard 2 beademingsautomaat
Volgend artikelFerno iN ∫ X, revolutionaire ambulance brancard
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.