Home Algemeen Algemeen Ambulance op busbaan Eindhoven wel of niet ?

Ambulance op busbaan Eindhoven wel of niet ?

1511
0

De gemoederen houden ambulanceland flink bezig als het gaat om de vrijstellingen die ambulances (zouden moeten) hebben in het verkeer.
Dat de ambulance in het verkeer een hoop vrijstellingen heeft, ongeacht of er gebruik wordt gemaakt van optische- en/of geluidsignalen weet elke ambulanceprofessional. Nieuw is een beetje de discussie rond vluchtstroken en busbanen.

Minister Schultz – van Haegen heeft zich al eerder uitgelaten over het onderwerp vluchtstroken en gaf aan dat een bestuurder van een ambulance, mist voldoende bekwaam, zelf bepaalt waar hij of zij het voertuig laat rijden of stilstaan”. Tevens heeft de minister verwezen naar het gegeven dat een toekomstig spoedgeval ook een potentieel spoedgeval is. Daarmee zou in haar ogen voldaan worden aan het opschalen van de urgentie met betrekking tot het verkrijgen van het laatste restje ontheffingen wat dit automatisch met zich mee brengt.  Plat gezegd: wil je gebruik maken van een bepaalde ontheffing die gekoppeld is aan een hogere urgentie, schakel dan over naar die hogere urgentie.

Zo niet in Eindhoven. Eindhoven, bij monde van wethouder Jannie Visscher (SP), vindt het helemaal niet nodig dat ambulances over busbanen rijden. Het zou gevaarlijk en onhandig zijn én de busloop verstoren. Of de zieke patiënt en de paraatheid van beschikbare ambulances nog meegewogen is in dit besluit is even de vraag, Eindhoven gaat in ieder geval geen ontheffing verlenen. En dat is best vreemd. Want veel ambulances in Nederland zijn uitgerust met KAR, mogelijk ook de ambulances van Eindhoven en zo niet; dan is dit wellicht een goede aanleiding. Wat is KAR ? KAR, korte afstandsradio, wordt ook gebruikt in het openbaar vervoer en kan onder andere verkeerslichten beïnvloeden. Zo is het bij ambulances die reeds uitgerust zijn met KAR een fluitje van een cent om het ‘negenoog’ (busverkeerslicht) de ambulance te laten herkennen als ware het een lijnbus bij wijze van spreken. Daarmee is het gehele aspect van gevaar en onhandigheid in een klap opgelost. Het is zo eenvoudig, dat je haast gaat denken dat er andere belangen spelen of dat hier gewoon sprake is van niet willen of niet gunnen. Bussluizen en buspollers zijn ook al geen argument, de eerste zijn geschikt voor de meeste type ambulances, de laatste wordt eveneens aangestuurd via KAR.  Voor de volledigheid moeten we nog wel aantekenen dat het zou kunnen zijn dat Eindhoven een beetje laat is met de implementatie van KAR en nog gebruik maakt van het verouderde Vetag. Vetag is de voorloper van KAR, echter KAR bestaat al bijna weer 10 jaar. We weten het niet, vandaar deze aanvulling voor de volledigheid.

Wat we ook in Nederland hebben geregeld is dat de ambulancebemanning de urgentie mag beïnvloeden. De meldkamercentralist bepaalt de urgentie op basis van de intake van 112. Eenmaal op de weg mag de ambulancebemanning de urgentie opschalen mits daar goede argumenten voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan verkeerscongestie of slechte weersomstandigheden bij een A2-urgentie waarvan bekend is dat het incident zich buiten op straat afspeelt. Afgesproken is dat de centralist deze urgentiewijziging administratief verwerkt. Discussie is dan ook niet op zijn plaats, het lijkt aannemelijk dat zowel ambulancebemanning als centralist elkaars professie hierin erkennen. Nog makkelijker wordt het als de patiënt eenmaal in de ambulance aanwezig is. Dan bepaalt de ambulanceverpleegkundige op basis van het toestandsbeeld, aangevuld met zijn of haar werkdiagnose de urgentie. Afstand tot de juiste kliniek en/of verkeersdrukte kan hier bovendien goed in meegewogen worden. Ook hier heeft de centralist een administratieve functie en wordt de opschaling van urgentie geëffectueerd. Dit gezegd hebbende zou er in Eindhoven überhaupt geen probleem hoeven zijn met die busbanen, waarvan mobiliteitswethouder Jannie Visscher (SP) vindt dat ze niet ontworpen zijn voor ambulances, als de ambulancebemanning zich gewoon strikt houdt aan de bestaande vrijstellingen en extra mogelijkheden tot opschaling van urgentie goed worden benut.

Hoe het anders kan bewijst Apeldoorn. Samen met Incaa Computers, het brein achter de korte afstandsradio (KARmodule Priodeck) voor hulpdiensten, is er al in 2012 een pilot geweest waarbij alle ambulances exact dezelfde rechten hebben als lijnbussen bij urgentie A2. Hiermee bewijst de gemeente Apeldoorn dat er geen enkel probleem is bij het toevoegen van ambulances aan het verkeerscirculatieplan. Er is geen sprake van de verstoring van de busloop, laat staan van gevaarlijke situaties. Apeldoorn is met haar 160.000 inwoners iets kleiner dan Eindhoven, maar het zal toch vreemd zijn als de resultaten niet uitwisselbaar zouden blijken te zijn. En wat heeft het Apeldoorn gebracht ? Een significante tijdswinst per ambulancerit plus enorme comfortverbetering van de patiënt. Zo zijn er ambulanceritten die tot wel 15 minuten sneller afgehandeld worden omdat er als het ware een soort groene golf ontstaat bij de talloze verkeerslichten. Concreet: dat zijn dus 15 minuten dat er een ambulance (extra) inzetbaar is, in plaats van wachtend met een zieke patiënt voor een rood verkeerslicht staat.

 Extra informatie:

Brancherichtlijn OGS, wat mag nu wel en wat mag nu niet
https://www.ambulanceblog.nl/?wpdmdl=4415

Motie Busbaan, Tweede Kamer der Staten Generaal
https://www.ambulanceblog.nl/?wpdmdl=4416

Antwoord van de minister op de motie:
https://www.ambulanceblog.nl/?wpdmdl=4417

Ontheffingen ambulancezorg zonder OGS
https://www.ambulanceblog.nl/?wpdmdl=4430

Vorig artikelHoe zit het nu met de niet-reanimerenverklaring
Volgend artikelRAV IJsselland primeur met DRF <> ZKH
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.