Home Algemeen Algemeen Ambulance ook zonder spoed over de vluchtstrook

Ambulance ook zonder spoed over de vluchtstrook

1538
0

Hieronder een brief die in 2012 al gepubliceerd is, hieronder nogmaals ter informatie.

De huidige regels zeggen dat hulpverleningsdiensten in het geval van voor de mens levensbedreigende situaties gebruik mogen maken van optische en geluidssignalen. En zonodig mogen ze afwijken van de voorschriften van het RVV.

Dit betekent onder meer ze dat van vluchtstroken en busbanen gebruik mogen maken. Vanuit de ambulancediensten was de wens naar voren gekomen om ook zonder patiënt over de vluchtstrook te mogen rijden. Dit omdat een dergelijke ambulance dan zo snel mogelijk weer beschikbaar komt voor een spoedeisende rit.

Volgens de minister mag dat, binnen de huidige regels. De levensbedreigende situatie waarover in de regels wordt gesproken is niet alleen van toepassing op de patiënt in de ambulance, maar ook op een mogelijk toekomstige patiënt.

“Wanneer, met andere woorden, als gevolg van congestie op de weg een ambulance vast komt te staan is deze niet inzetbaar voor een andere patiënt/incident en kan dit mogelijk leiden tot een levensbedreigende situatie. In dat geval kunnen ambulances die bezig zijn met een besteld-vervoerrit (B-rit) worden opgeschaald naar een spoedrit (A-rit), om zo te voorkomen dat de hulpverlening niet meer adequaat op een inkomende spoedmelding kan reageren”, aldus de minister. Het verzoek tot opschaling dient, zoals nu ook gebruikelijk, door de meldkamer te worden goedgekeurd.

Hierbij de brief

bron: rijksoverheid.nl