Home Algemeen Algemeen Ambulance ook zonder spoed over de vluchtstrook

Ambulance ook zonder spoed over de vluchtstrook

1665
0

Hieronder een brief die in 2012 al gepubliceerd is, hieronder nogmaals ter informatie.

De huidige regels zeggen dat hulpverleningsdiensten in het geval van voor de mens levensbedreigende situaties gebruik mogen maken van optische en geluidssignalen. En zonodig mogen ze afwijken van de voorschriften van het RVV.

Dit betekent onder meer ze dat van vluchtstroken en busbanen gebruik mogen maken. Vanuit de ambulancediensten was de wens naar voren gekomen om ook zonder patiënt over de vluchtstrook te mogen rijden. Dit omdat een dergelijke ambulance dan zo snel mogelijk weer beschikbaar komt voor een spoedeisende rit.

Volgens de minister mag dat, binnen de huidige regels. De levensbedreigende situatie waarover in de regels wordt gesproken is niet alleen van toepassing op de patiënt in de ambulance, maar ook op een mogelijk toekomstige patiënt.

“Wanneer, met andere woorden, als gevolg van congestie op de weg een ambulance vast komt te staan is deze niet inzetbaar voor een andere patiënt/incident en kan dit mogelijk leiden tot een levensbedreigende situatie. In dat geval kunnen ambulances die bezig zijn met een besteld-vervoerrit (B-rit) worden opgeschaald naar een spoedrit (A-rit), om zo te voorkomen dat de hulpverlening niet meer adequaat op een inkomende spoedmelding kan reageren”, aldus de minister. Het verzoek tot opschaling dient, zoals nu ook gebruikelijk, door de meldkamer te worden goedgekeurd.

Hierbij de brief

bron: rijksoverheid.nl

 

Vorig artikelKrijgt een tourniquet opnieuw een plaats in de Nederlandse ambulancezorg?
Volgend artikelVooraankondiging nu ook naar Belgie
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.