Home Algemeen Algemeen Ambulance naar hoogurgente visite? Nader onderzoek volgt.

Ambulance naar hoogurgente visite? Nader onderzoek volgt.

1669
0

Hoogurgente visites aangevraagd bij de huisartsenpost, kunnen soms beter door de huisarts dan door het ambulanceteam worden afgelegd. Dit voorkomt onnodige ziekenhuisopnames en overbehandeling, terwijl het net zo veilig is. Dat melden onderzoekers van onderzoeksinstituut IQ healthcare van het Radboudumc na een onderzoek bij de Centrale Huisartsendienst Nijmegen.

Bij zorgverleners groeit het besef dat ze in deze tijden van vergrijzing niet voor elke patiënt alles uit de kast moeten trekken, stellen de onderzoekers onder leiding van Paul Giesen. Er zijn steeds meer ouderen en chronisch zieken die geen uitgebreide diagnostiek en behandeling meer willen, of bij wie dat niet zinvol is.

Met het oog hierop maakt de Centrale Huisartsendienst Nijmegen sinds 2012 onderscheid tussen patiëntengroepen bij meldingen van levensbedreigende situaties (urgentie U1 huisarts en U1 ambulance). Bij (oude) patiënten met complexe problematiek, meervoudige comorbiditeit of atypische hartklachten, en bij patiënten die duidelijk aangeven niet langer te willen leven, gaat de huisarts in plaats van de ambulance. Ook in het geval van hypoglykemie, epileptisch insult en koortsstuip wordt de huisarts gestuurd.

Dit heeft geen negatief effect gehad op de patiëntveiligheid, meldt IQ healthcare. De aanrijtijd van de huisarts in een auto met sirene bleek gemiddeld iets hoger dan die van de ambulance (13,9 versus 10,7 minuten), maar viel grotendeels binnen de 15-minutennorm. Incidentele overschrijdingen van die norm hadden, zowel bij de ambulance als de huisarts, geen consequenties voor de patiënt.

Van de U1-patiënten die een huisarts op bezoek kregen, werd 56 procent naar het ziekenhuis vervoerd; van de U1-patiënten die door het ambulanceteam werden bezocht 80 procent. In beide groepen werd een derde van deze patiënten uiteindelijk niet opgenomen.

Nader onderzoek moet volgens IQ healthcare leiden tot aanscherping van de criteria op basis waarvan U1-meldingen worden verdeeld over ambulance en huisarts. Verder suggereert het onderzoeksinstituut dat dit onderscheid ook bij de triage van 112-meldingen kan worden gemaakt.

Lieke de Kwant

bron: artsennet.nl

Vorig artikelVakmanschap ambulancezorg en EVA bij UMCG ambulancezorg
Volgend artikelE-learning module ‘Vuurwerk’ beschikbaar gesteld door Kijlstra ambulancezorg
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.