Home Algemeen Algemeen Ambulance diensten maken zich gereed voor invoering LPA8

Ambulance diensten maken zich gereed voor invoering LPA8

1403
0

Vanuit verschillende kanten krijgen we reacties op onze LPA8 quiz, het succes van de quiz is groot te noemen, een “quiz” die zeker in een behoefte voorziet.

Na de onze wekelijkse redactievergadering hebben we dan ook besloten om vrijdag nogmaals 50 vragen toe te voegen tot de LPA8 quiz zodat er verder kan worden geoefend met stellingen en vragen uit het LPA8.

Elke keer dat de quiz wordt gestart zal deze uit andere vragen bestaan, op die manier kun je meerdere keren je kennis van het LPA8 testen.

Onze redactieleden melden dat er binnen de Nederlandse RAV-en ook aandacht wordt besteed aan het LPA8, we is het zo dat er per RAV veel verschillen te zien zijn.

Dit heeft met name te maken met de regionale afspraken met de ziekenhuizen en de specifieke regionale protocollen en afspraken.

LPA8 binnen de RAV-en

Op de verschillende informatie en trainingsbijeenkomsten wordt veelvuldig gesproken over het immobilisatie protocol en het toepassen in de praktijk hiervan. Binnen LPA8 is er veel ruimte voor de eigen interpretatie van het “immobiliseren” bij enkele RAV-en terwijl andere RAV-en met een strakke werkinstructie en regionale afspraak naar buiten komen.

Vanaf begin 2014 zijn we als redactie van ambulanceblog bezig geweest met LPA8 en de implementatie daarvan, zo hebben we in enkele items enkele nieuwe hulpmiddelen laten zien die binnen LPA8 gebruikt kunnen worden.

Zo hebben we bijvoorbeeld een item besteed aan de

Maar LPA8 is meer dan alleen maar een andere zienswijze voor bijvoorbeeld immobiliseren, zo zijn er meer zaken gewijzigd, deze zijn ook op ons portal behandeld en zijn terug te vinden in analyse die we in meerdere delen hebben gepubliceerd op ons portal.

Ambulanceblog heeft diverse RAV-en en ROC-en toestemming verleend om delen van deze analyse te gebruiken in de regionale scholing voor LPA8, iets waar we natuurlijk als onafhankelijk portal trots op zijn.

In één keer anders werken?

Zoals we allemaal weten doen we op “straat” het werk niet alleen, we hebben te maken met onze “ketenpartners” zoals brandweer, politie, Rijkswaterstaat enz. Ook onze ketenpartners gaan (waarschijnlijk) in eerste instantie raar opkijken van onze vernieuwde werkwijze, waar we vroeger maximaal hebben ingezet op minimale manipulatie en maximale fixatie van de CWK, zullen ze nu zien dat we de inzichten en richtlijnen van LPA8 hier precies het tegenovergestelde zijn, hier zullen we als ambulanceprofessional wel oog voor moeten hebben, waar nodig en waar het kan moeten we de tijd nemen om aan onze ketenpartners uit te leggen waarom we anders dan anders handelen.

Ook de huisarts die een patiënt met (verdenking) CWK# zal raar opkijken als we tegen de patiënt zeggen “stapt u maar op de brancard”, zonder dat we de wervelplank en de bekende “spin” gebruiken, ook hier zal er een taak voor ons zijn weggelegd om dit te communiceren naar de huisarts.

Hoe ziet de patiënt en familie van de patiënt ons?

Een deel van onze redactieleden heeft de opkomst van reality programma’s zoals 06-11 weekend en later 112 weekend meegemaakt. De opkomst van dit soort programma’s heeft ons geleerd om met deze vorm van nieuws om te gaan, zo kennen we de mediatraining en zijn we ervan bewust gemaakt wat onze houding met ons doet.

Hoe zal de familie en dierbaren van de patiënt omgaan met de veranderingen zoals we die na de invoer van LPA8 gaan gebruiken, “waarom gaat de patiënt niet op die oranje plank”, “waarom wordt mijn broer niet zo behandeld zoals ik ben behandeld bij een motorongeval”, dit zijn opmerkingen die we te horen kunnen krijgen bij het uitvoeren van ons werk.

We moeten er ons van bewust zijn dat het beeld wat de familie had van dat specifieke gedeelte van ons werk anders is dan we na de invoer van LPA8 doen, het zou goed zijn dat hier binnen de LPA8 trainingen aandacht besteed wordt, op welke manier kunnen we zorgen dat de patiënt en zijn/haar familie op een juiste zorgvuldige en snelle manier geïnformeerd wordt over de nieuwe inzichten in immobilisatie.

Informatie over nieuwe immobilisatie inzichten beschikbaar?

Inmiddels is er bij onze redactie bekend dat er wordt gesproken bij één enkele RAV om kleine kaartjes te maken waarin de nieuwe inzichten over immobilisatie zoals die in LPA8 worden benoemd wordt uitgelegd, dit naar zowel “ketenpartners” en “familie en omstanders”, dit om ruis en verkeerde / onvolledige  informatie tijdens en na een hulpverlening te voorkomen.

Wij als redactie van ambulanceblog denken dat dit een welkome aanvulling kan zijn in de aanloop en na het in gebruik nemen van LPA8 en de daarin omschreven immobilisatie afspraken.

 

Veel succes bij jullie individuele voorbereiding en natuurlijk jullie regionale / RAV voorbereiding voor het in gebruik nemen van LPA8 en veel succes bij het maken van onze LPA8 quiz.

 

Vorig artikelAmbulance Amsterdam: Officiële opening nieuwe standplaats bij SLAZ
Volgend artikeliPhone gebruikers opgelet: iOS8 en Ambulancezorg app
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.