Home Algemeen Algemeen Ambtseed bij Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond

Ambtseed bij Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond

2250
0

Enkele weken geleden richtte onze aandacht op een tweet van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Het ging over het afleggen van de ambtseed, iets wat in elk geval bij deze redacteur niet bekend was, We hebben de VRR om wat meer achtergrond informatie gevraagd en delen deze informatie met jullie;

Iedere ambtenaar is verplicht een ambtseed (eed of belofte) af te leggen. Dit is in de Ambtenarenwet en in het Ambtenarenreglement opgenomen. Iedere ambtenaar dient integer te zijn. Dat wil zeggen eerlijk, fatsoenlijk, onkreukbaar en afrekenbaar op zijn/haar handelen. Integriteit staat hoog in het vaandel bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Dit omdat de VRR als overheid diensten verricht ten behoeve van de burgers in het gebied Rotterdam-Rijnmond en de VRR (indirect) bekostigd wordt door de belastingbetaler. Een burger heeft het recht op een goede service vanuit de overheid. Daarom dient een ambtenaar in al zijn handelen en bij het controleren van burgers en bedrijven uiterst zorgvuldig te zijn. Dit uitgangspunt ligt ten grondslag aan het integriteitbeleid van de VRR. De medewerkers van de VRR dienen zich dus goed bewust te zijn van hun bijzondere functie en positie. Met het afleggen van deze ambtseed geven nieuwe medewerkers aan dat de keuze voor het werken bij de VRR een bewuste keuze is.

De bijeenkomst

Een aantal malen per jaar wordt in het stadhuis van Rotterdam voor nieuwe medewerkers van de VRR een integriteitsbijeenkomst georganiseerd. Na een introductie over wat integriteit inhoudt worden de deelnemers uitgenodigd om in kleine groepen aan de hand van morele dilemma’s hun visie op integriteit en gewenst gedrag te geven. Zij doen dit samen met de aanwezige directieleden en andere leidinggevenden. Bij de bijeenkomst zijn verder de vertrouwenspersonen aanwezig. Zij leggen uit wat hun rol is en hoe integriteitsschendingen kunnen worden gemeld.

Aan het eind van de bijeenkomst leggen de medewerkers de ambtseed of belofte af ten overstaan van de voorzitter van het algemeen bestuur van de VRR, de heer Aboutaleb. De deelnemers ontvangen hierna een door de algemeen directeur en henzelf ondertekende oorkonde.

Vorig artikelDe ambulancezorg op “vakantie”?
Volgend artikelReactie op “De chauffeur als roofdier”
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.