Home Algemeen Algemeen AIRWAYS- 2: eerst intubatie of toch een larynxmasker bij OHCA?

AIRWAYS- 2: eerst intubatie of toch een larynxmasker bij OHCA?

2768
0

Welke strategie van airway management is het beste bij patiënten met een Out-of-Hospital Cardiac Arrest? Na kapbeademing eerst intubatie of toch een larynxmasker?

Het vrijmaken van de luchtweg is tijdens elke reanimatie relevant om te kunnen beademen, maar de beste strategie is nog steeds onduidelijk. Onderzoek op dit gebied is vaak observationeel, wat de interpretatie van de resultaten lastig maakt. Er is weinig gerandomiseerd onderzoek gedaan naar optimaal airway management bij patiënten met een reanimatie buiten het ziekenhuis (out-of-hospital cardiac arrest, OHCA). Hierdoor is de wetenschappelijke onderbouwing van de aanbevelingen aan de ambulancezorg met betrekking tot airway management bij reanimaties beperkt.1 Huidige aanbevelingen zijn daarom tot nu toe gedaan op basis van voornamelijk observationele studies en bereikte consensus door experts.2

Endotracheale intubatie werd jarenlang beschouwd als de ‘gouden standaard’ van advanced airway management.3 Argumenten voor deze stelling waren voornamelijk een betere bescherming tegen aspiratie en het kunnen geven van hogere beademingsdrukken en betere teugvolumes. Dit dogma werd echter al betwijfeld naar aanleiding van verschillende grote observationele studies waarbij basale technieken (zoals masker-ballon beademing) betere uitkomsten lieten zien.4,5 Er zijn ook nadelen van intubatie: het vereist aanzienlijke training en ervaring, vaak worden borstcompressies onderbroken voor de intubatiepoging en hogere drukken en grotere teugvolumes zijn waarschijnlijk niet beter, maar slechter voor de patiënt.

Met de komst van supraglottische airway devices is er een alternatieve techniek voor advanced airway management bij OHCA. Het inbrengen van een supraglottisch device vereist minder voorbereiding, heeft een hogere succeskans en is sneller dan endotracheale intubatie.6 Daarnaast is er minder training en ervaring voor nodig om competent te zijn en blijven voor deze handeling.7

Bewijs vanuit een observationele studie suggereert een mogelijk betere overlevingsuitkomst bij patiënten die een endotracheale intubatie hebben ondergaan vergeleken met patiënten die een supraglottisch device kregen.8

Een groot gerandomiseerd onderzoek is echter nodig om uitspraken te kunnen doen over de meest optimale strategie van luchtwegmanagement bij OHCA. Dit is het doel van de Airways-2 studie: met meer zekerheid kunnen vaststellen of een strategie van primair intubatie of primair i-gel® beter is voor de kans op een goede uitkomst na reanimatie.

Primaire uitkomstmaat:
In de i-gel® groep hadden 311 van de 4882 patiënten (6.4%) een goede neurologische uitkomst (modified Ranking Scale 0-3) tegenover 300 van de 4407 patiënten (6.8%) in de ETI groep (aangepaste OR 0.92, 95% CI 0.77-1.09). Statistisch is dit verschil niet significant.

Secundaire uitkomstmaten:
Patiënten in de i-gel® groep kregen eerder succesvolle beademingen dan in de ETI groep (87.4% vs. 79%) wat een statisch significant verschil is (aangepaste OR 1.92, 95% CI 1.66-2.22, p=<.001). Daarbij viel het wel op dat bij patiënten gerandomiseerd naar de ETI groep minder vaak ook daadwerkelijk een advanced airway kregen (77.6% vs. 85.2% in de i-gel® groep).

Er werd geen significant verschil aangetoond in regurgitatie en aspiratie tussen de beide groepen. Regurgitatie werd gezien bij 1268 van de 4865 patiënten (26.1%) in de i-gel® groep tegenover 1072 van de 4372 patiënten (24.5%). Aspiratie werd gezien bij 729 van de 4824 patiënten (15.1%) in de i-gel® groep tegenover 647 van de 4337 patiënten (14.9%) in de ETI groep.

Auteurs:
Rudolf Tolsma en Ben Goossellink, beiden verpleegkundig specialist acute zorg en ambulance verpleegkundige RAV Ijsselland

Reviewers:
Hans van Schuppen, Anesthesioloog (mede namens urgentiegeneeskunde.com) en Klaartje Caminada, SEH-arts KNMG

Klik hier voor het complete onderzoek en infographics

bron: fanofEM.nl

Vorig artikelNZa Rapport: Monitor Acute zorg 2018
Volgend artikelResultaten onderzoek: ‘Sirenes in de nacht’
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.