Home Algemeen Algemeen Afstemming Programma Implementatie Vernieuwing C2000

Afstemming Programma Implementatie Vernieuwing C2000

730
0

Begin november is er nadere kennismaking geweest tussen het Programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) en de kwartiermakersorganisatie LMO. Het programma IVC heeft een toelichting gegeven in een uitgebreide presentatie waar de regionale kwartiermakers en domeinmanagers van de KLMO aanwezig waren. In de presentatie is ingegaan op onder andere de projectstructuur en de belangrijkste mijlpalen.

Onderlinge afhankelijkheden

Dit project heeft natuurlijk raakvlakken met de activiteiten van de KLMO. Daarom is naar aanleiding van de presentatie gesproken over de onderlinge afhankelijkheden en de mogelijkheden om elkaar aan te vullen en te versterken. Hierbij lag de nadruk naast inhoudelijke technische aspecten van het nieuwe C2000-systeem op het afstemmen over benodigde capaciteit (bijvoorbeeld voor opleiding en technisch beheer) en planning van beide trajecten.

Ook is de noodzaak tot een integraal beeld over migraties binnen het programma IVC en de KLMO onderkend. Om de hulpdiensten optimaal te kunnen faciliteren (en beide opdrachten te kunnen realiseren)is een intensieve samenwerking tussen het programma IVC en de KLMO nadrukkelijk onderschreven op die terreinen waar raakvlakken zitten, zoals communicatie, nieuw meldkamerconcept en de planning.

Vernieuwing C2000

Het communicatiesysteem voor alle hulpdiensten in Nederland, C2000, wordt de komende jaren vernieuwd, omdat voor het merendeel van het huidige systeem het einde van de technische levensduur in zicht is. Het gaat zowel om vernieuwing van de hard- als de software. De vernieuwing van C2000 zal medio 2017 worden afgerond.

bron: k-lmo.nl

Vorig artikelWil jij naar het SESAM congres 2016?
Volgend artikelInformatiebijeenkomst: Oefenen met optische en geluidssignalen
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.