Home Algemeen Algemeen Acuut Zorgportaal, MKA tool voor actuele beschikbaarheid ziekenhuizen

Acuut Zorgportaal, MKA tool voor actuele beschikbaarheid ziekenhuizen

1761
0

Naar aanleiding van een gezamenlijke notitie van de ROAZ regio’s van het VUmc en het AMC over het melden en communiceren van stops voor één of meerdere patiëntengroepen naar de meldkamer, is een ondersteunende tool ontwikkeld: Acuut Zorgportaal.
Het Acuut Zorgportaal is een applicatie waarmee ziekenhuizen capaciteitsproblemen (stops) kunnen communiceren naar de MKA. Daarmee heeft de MKA via een soort google-maps kaartje 24/7 inzage in de capaciteit in de regio. Ook ziekenhuizen zien in de applicatie elkaars capaciteit en dus ook wanneer een ander ziekenhuis uit de regio een probleem heeft. In dat geval kleurt het pinnetje rood. Daarnaast is het voor de individuele ziekenhuizen mogelijk om een export te maken om zo het aantal stops te monitoren (managementinformatie: moment van de stop, reden van stop etc.).

Webapplicatie
Acuut Zorgportaal is een webapplicatie waarmee zorgverleners in de spoedeisende hulpverlening (meldkamers ambulancezorg, ziekenhuizen en uiteindelijk ook GHOR) direct inzage hebben in de actuele beschikbare medische behandelcapaciteit. Betrokken zorgverleners zien in één oogopslag (zowel grafisch als tekstueel) welke SEH, EHH/CCU, OK, Traumakamer/Shockroom en CT-trombolyse van ziekenhuizen in de regio beschikbaar zijn.

Praktijktest en verdere uitrol
Na een succesvolle praktijktest van de applicatie in het verzorgingsgebied van de Meldkamer Ambulance Amsterdam, worden op dit moment voorbereidingen getroffen om de applicatie verder uit te rollen. Naast verdere uitrol in onze eigen regio wordt er ingezet op verdere implementatie in andere regio’s. Hiervoor zijn een aantal goede stappen gezet. Dit is van groot belang, want daarmee komt er niet alleen regionaal, maar ook landelijk inzicht in de beschikbare capaciteit in de ziekenhuizen. Dit alles met maar één doel, namelijk ervoor zorgen dat de patiënt, die acute zorg nodig heeft gedurende 7 x 24 uur, zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt, waar ook direct adequate hulp geboden kan worden.

Traumanet AMC, Netwerk acute zorg regio VUmc en Traumazorg Netwerk Midden-Nederland hebben een positief besluit genomen om het Acuut Zorgportaal in productie te nemen. Dit betekent dat de meldkamers ambulancezorg en de ziekenhuizen in Noord-Holland, Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, Kennemerland en Utrecht elkaars beschikbare acute ziekenhuiscapaciteit kunnen inzien via deze applicatie.

Hieronder het scherm zoals van de webapplicatie waarbij de ziekenhuizen bijvoorbeeld een opnamestop in kunnen voeren.

AZP_2

Hieronder (en als afbeelding bij het artikel) een afbeelding van het scherm zoals dat op o.a. de MKA ingezien kan worden.

AZP_1

Vorig artikelGelderland Midden uitgerust “Autopulse”
Volgend artikelLPA8, nieuwe protocol voor de Nederlandse Ambulancezorg (deel1)
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.