Home Algemeen Algemeen Actualisatie Richtlijn Ambulancezorg op het water krijgt vorm

Actualisatie Richtlijn Ambulancezorg op het water krijgt vorm

510
0

Een landelijke werkgroep met experts uit het veld is bezig met de actualisatie van de Richtlijn Ambulancezorg op het water (2009). De werkgroep heeft daarbij oog voor de verschillen die er zijn tussen ambulancezorg op het kustwater en de ruime binnenwateren en ambulancezorg op de binnenwateren.

Het patiëntenperspectief is bij de actualisatie telkens als uitgangspunt gekozen. Hoe komt de melding binnen van een patiënt die zich op of aan het water bevindt? Wat doet de landelijke meldkamer Driebergen met een 112-melding vanaf het water? Wanneer is het geen ambulancezorg meer? Hoe werken de MKA en het Kustwachtcentrum samen? Hoe komt de ambulancezorgverlener bij de patiënt? Welke ketenpartners zijn daarbij nodig? Wie coördineert de acties opdat optimale gezondheidswinst kan worden behaald voor de patiënt?

Het nieuwe document maakt duidelijk welke randvoorwaarden gelden opdat ambulancezorg op het water zo georganiseerd kan worden dat er sprake is van goede ambulancezorg op het water. In dit kader zullen ook enkele aanbevelingen staan met een toekomstig karakter, deze zijn daarmee geen randvoorwaarden voor de huidige inrichting.

De werkgroep streeft ernaar om in het najaar het nieuwe document op te leveren.

bron: AZN