Home Algemeen Algemeen Academiseren binnen de Ambulancezorg

Academiseren binnen de Ambulancezorg

1858
0

Het was in de jaren negentig toen ik  mijn intrede binnen de ambulancezorg deed. Als jong, net klaar met de verpleegkundige inserve opleiding en een aantal jaren gewerkt als anesthesie en intensive care, verpleegkundige had ik nog geen weet van “onderzoek” doen. Ja onderzoek aan een patient maar daar bleef het ook bij.

Ik weet het nog goed te herinnneren. Ik had een late dienst op de ambulance toen de chef verpleger de koffieruimte binnen kwam met een grote doos.  Mensen , als jullie vanavond of de komende diensten een patient vervoeren met een CVA of vermoeden daarvan, vul even zo’n formuliertje in en hang er een infuus aan met een van deze “flesjes.” Waarop een van de collega’s vroeg: “en waar voor is dat?” “Ja een of ander onderzoekje  van twee dokters uit een van de ziekenhuizen.” “Oke,” niemand zei iets, we namen een stapeltje enveloppen en wat van die flesjes mee zonder maar iets te vragen.

 

We hebben werkoverleg als het onderwerp “kwaliteitsonderzoek”op de agenda staat. Ik heb het dan inmiddels over de huidige tijd.

De medisch manager vraagt of wij willen deelnemen aan een kwaliteitsonderzoek. Twee studenten bachelor verpleegkunde (huidige niveau 5 HBO) van de Hogeschool en een geneeskunde student willen een kwaliteitsonderzoek doen over een actueel onderwerp binnen de pre hospitale spoedeisende zorg. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor een posterpresentatie op een internationaal congres.

Vanuit de groep medewerkers werden veel vragen gesteld, welke netjes door de medisch manager werden beantwoord. Hij deelde ons mee dat er de komende tijd een protocol zal worden opgesteld in samenwerking met de hogeschool en de universiteit en dat alle benodigde materialen en documenten op de eenheden aanwezig zouden zijn. Bovendien is er voorafgaand aan de onderzoeksperiode nog een informatiebijeenkomst voor medewerkers die een actieve bijdrage willen leveren aan dit onderzoek.

Verpleegkundigen zijn in de basis opgeleid om “zorg” te bieden en vanuit die gedachten verrichten zij bijzonder werk in verschillende domeinen binnen de gezondheidszorg. Maar tijden en inzichten veranderen en dat zie je ook binnen het verpleegkundig domein. Je kunt het de oudere verpleegkundige niet kwalijk nemen dat ze geen affiniteit hebben met onderwijs en “wetenschappelijk”onderzoek, want daarin zijn zij ook niet opgeleid en mee vertrouwd gemaakt. Wetenschap en onderzoek was voornamelijk het domein van universitair opgeleide medewerkers.  Op 28 september 2001 is de minister akkoord gegaan met het wetvoorstel voor het invoeren van de BaMa (Bachelor-Master) onderwijs structuur voor het hoger beroeps en wetenschappelijk onderwijs. Met ingang van 2002 is deze structuur van toepassing.

Sinds die tijd, is het doen van onderzoek een wezenlijk onderdeel geworden van het HBO curriculum.  Studenten verpleegkunde deden  onderzoek binnen verschillende domeinen van de gezondheidszorg.  Sinds die tijd kon je niet meer zeggen, oh dat doen we altijd al zo. Alles zal goed onderbouwd dienen te worden na gedegen onderzoek “evidence based” . In mijn ziekenhuisperiode werd “wetenschappelijk”onderzoek voornamelijk  gedaan door  artsen. Tegenwoordig zie je steeds meer dat ook niet artsen (verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten) zich bezig houden met het doen van “wetenschappelijk” onderzoek.

(Ambulance) verpleegkundigen welke vanuit een (MBO) niveau 4 willen doorstromen naar niveau 5 (HBO of bachelor) verpleegkunde kunnen dit doen in een speciaal aangepast verkort programma, waarin zij alleen die onderdelen mbt onderwijs en onderzoek gaan invullen.  Voor de verpleegkundige zorgonderdelen krijgen zij vrijstelling. Deze zijn in hun basisopleiding al ruimschoots aan de orde gekomen.

Promoveren is het doen van wetenschappelijke onderzoek en de resultaten hiervan publiseren in de vorm van een aantal  (engels talige) artikelen. (meestal 4-5 stuks)

Diegene die promoveert (de promovendus) is vaak 1ste auteur van deze artikelen welke gebundeld worden tot een boekje, bestaande uit een inleiding, algemene discussie en een samenvatting:  Het proefschrift. Dit manuscript wordt aangeboden en beoordeeld door de promotiecommissie, bestaande uit een aantal inhoudsdeskundigen: de promotor, een hoogleraar en de co-promotor die vaak ook direct betrokken is bij het onderzoek.

Het doel van promoveren is te laten zien dat je als professional in staat bent om wetenschappelijk onderzoek te doen, dit te beschrijven en te verdedigen.  Het promoveren maakt je niet direct een beter arts of verpleegkundige op de directe inhoud van je vak, het geeft een verdieping in onderzoek. Na het verdedigen van je proefschrift mag je de titel van “doctor” voeren. Niet te verwarren met de aanspreektitel van een arts, dokter!  De intenationale titel voor iemand die gepromoveerd is is :PhD, toegevoegd  met het domein waarin men onderzoek heeft gedaan, bv: PhD in de geneeskunde, rechten etc…

In nederland mag met na promoveren de titel “Dr” doktor voor zijn naam voeren.

Binnen de ambulancezorg zie je steeds meer dat er onderzoek wordt gedaan door bv studenten verpleegkunde, bachelor medisch hulpverleners, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

In de data van ambulance organisaties is zoveel informatie die wij kunnen gebruiken voor onderzoek. Echter blijft deze  data helaas liggen omdat wij als verpleegkundige beroepsgroep niet gewend zijn om  dit te verwerken in onderzoek. Vanuit hogescholen en universiteiten worden ambulance organisatie regelmatig benadert of zijn mee willen werken aan verschillende onderzoeksprojecten. In samenwerking lectoraten is er een landelijke onderzoeksagenda samengesteld. Het is eveneens mogelijk om voor bepaalde onderzoeken in aanmerking te komen voor  overheidssubsidie om deze onderzoeken te financieren.

 

Gelukkig zijn er een aantal RAV-en  die al deelnemen aan “kwaliteits of wetenschappelijk” onderzoek en deze resultaten ook presenteren op internationale symposia of congressen. Of publiseren in een wetenschappelijk “internationaal” tijdschrift.  Het zijn met name pa’s en vs’en die, in samenwerking met hogescholen en universiteiten, deelnemen aan deze projecten.

Maar tegenwoordig ook ambulanceverpleegkundigen  die hun opleiding aan de AvA afronden dienen een gericht onderzoek te doen op zijn of haar werklocatie.

Vanuit mijn achtergrond als onderwijskundige, maar ook zeker als toenmalig ambulanceverpleegkundige, draag ik onderzoek binnen ons  domein een warm hart toe en wil hierbij met name onze jongere collega’s  enthousiasmeren &  stimuleren tot het initieren van onderzoek binnen het domein dat Ambulancezorg heet.

Ambulancezorg is niet alleen het leveren van een hoogwaardige zorgvraag, met of zonder optische & geluidsignalen, Ambulancezorg is ook een bijdrage leveren aan het doen van wetenschappelijk onderzoek en hierdoor onze zorg aan de zorgvrager op een nog hoger wetenschappelijk niveau te brengen. Ambulancezorg omvat meer, veel meer!

En dat doen we voor elkaar & met elkaar!

Vorig artikelVerslag Internationale reis naar Manchester in Groot Brittannië
Volgend artikelDe TECC, meer informatie over deze NAEMT-cursus
Reggie Diets
Ik ben werkzaam bij een middel grote ambulanceorganisatie in het land als Regionaal Opleidingscoördinator Ambulancezorg en als Officier van Dienst Geneeskundig en Algemeen Commandant Geneeskundig zorg bij de GHOR. Naast deze functie heb ik sinds 1997 een aanstelling als docent-onderzoeker bij de faculteit geneeskunde van het universitair medisch centrum Utrecht.